งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ผ่านอัตลักษณ์วิถีชุมชนสู่เอกลักษณ์สินค้าพื้นถิ่น ปี2562

โพสเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้เข้าชม 197 คน
ติดต่อสอบถาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง 75 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
คุณอนัญญา เค้าโนนกอก (อู๊ด) โทร 092-325-4655
  คุณศศิกุล อ่อนเฉวียง (นก) โทร 089-840-7242
© 2018 www.TradingVillageNortheast. All Rights Reserved.