งานแสดงและจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านทำมาค้าขาย ผ่านอัตลักษณ์วิถีชุมชนสู่เอกลักษณ์สินค้าพื้นถิ่น ปี2562

โพสเมื่อ : 21 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้เข้าชม 646 คน
ติดต่อสอบถาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ 36210
เลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 โทร 087-194-0821, 091-661-4087
© 2018 www.TradingVillageNortheast. All Rights Reserved.