บรรยากาศแปลงนาอินทรีย์

โพสเมื่อ : 30 กันยายน 2563 จำนวนผู้เข้าชม 562 คน

ธรรมชาติ ธรรมมะ ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
นาข้าวอินทรีย์ จากกลุ่มของเราสวยงามสมความตั้งใจที่เราปลูกเพื่อให้พี่น้องได้ทานข้าวปลอดสารเคมี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม
ข้าวอินทรีย์
ข้าวบุญเรือง
ของดีจังหวัดยโสธร
หมู่บ้านทำมาค้าขายติดต่อสอบถาม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม จังหวัดยโสธร จังหวัดชัยภูมิ 36210
เลขที่ 80 หมู่ที่ 8 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 โทร 087-194-0821, 091-661-4087
© 2018 www.TradingVillageNortheast. All Rights Reserved.