• กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่
    พระพุทธรูปสัมฤทธิ์คู่บ้าน เล่าขานพิพิธภัณฑ์
    เรือโบราณล้ำค่า กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ
    ปราชญ์ชาวบ้าน ผลงานผ้าบาติก
เอกลักษณ์ของชุมชน กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ ยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหม ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรม การทอผ้าไหมของบ้านดู่ มีทั้งสีพื้น ผ้าลายหางกระรอก โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลวดลายสวยงามเป็นที่นิยมชื่นชอบของคนทั่วไป ผ้าไหมที่มีความสวยงาม มันวาว คุณภาพดี ได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์พระราชทาน “นกยูงสีน้ำเงิน” เป็นเครื่องการันตี
ประวัติ
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
บ้านดู่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหม ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรม โดยสมัยโบราณจะมีการทอผ้าเพื่อการสวมใส่ในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป จากการทอผ้าเพื่อสวมใส่ในครัวเรือนได้กลายเป็นการทอเพื่อจำหน่าย ทำให้คนทั่วไปได้รู้จักผ้าไหมบ้านดู่ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น สวยงาม จนต้องเลือกซื้อหาเพื่อนำมาตัดชุดสวมใส่เองเป็นสินค้าที่ต้องการของ ชาวไทยและต่างประเทศ
การทอผ้าไหมของบ้านดู่ มีทั้งสีพื้น ผ้าลายหางกระรอก โดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลวดลายสวยงามเป็นที่นิยมชื่นชอบของคนทั่วไป กรรมวิธีการทอยุ่งยากซับซ้อนต้องอาศัยช่างทอที่มีฝีมืออันประณีต พิถีพิถันทุกขั้นตอน อีกทั้งการคัดสรรเส้นไหมคุณภาพดีผ่านกระบวนการย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น ครั่ง คราม เปลือกมังคุด เปลือกมะพูด แก่นเข แก่นฝาง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผ้าไหมที่มีความสวยงาม มันวาว คุณภาพดี ได้รับตราสัญลักษณ์พระราชทาน “นกยูงสีน้ำเงิน” เป็นเคร่ืองการันตี
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์คู่บ้าน เล่าขานพิพิธภัณฑ์

เรือโบราณล้ำค่า กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ

ปราชญ์ชาวบ้าน ผลงานผ้าบาติก
อาชีพ
ชาวปักธงชัยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก และทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ในภายหลังจึงได้รับการส่งเสริมให้มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างจริงจังจากหน่วยงานราชการ จึงทำให้ปัจจุบันชุมชนบ้านดู่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้มีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพ กันหลายครัวเรือน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
งานผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาผู้ผลิต การออกร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ที่หลากหลาย ประกวดธิดาผ้าไหม แฟชั่นโชว์ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ชมนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหม ประชาชนและนักท่องเที่ยว ยังคงให้ความสนใจ เที่ยวชมงานผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช สามารถเลือกซื้อหาผ้าไหม ผลิตแปรรูปจากผ้าไหมมากมาย
นอกจากงานประจำปีอย่างงานผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราชแล้ว ยังมีงานประเพณีทางศาสนาที่สำคัญ คือ งานประเพณีเข้าพรรษา งานประเพณีออกพรรษา เป็นต้น
การย้อมสีธรรมชาติ
     สีแดง ได้จาก ตัวครั่ง รากยอ เปลือกก่อ
     สีแดงเลือดนกหรือแดงอมส้ม ได้จาก ผลของสะตีหรือที่เรียกว่าดอกคำเงาะ
     สีเขียว ได้จาก เปลือกมะม่วง เปลือกลิ้นฟ้า ใบหูกวาง เปลือกสมอ สบู่เลือด สาบเสือ
     สีเหลือง ได้จาก ขมิ้นชัน แก่นเข เปลือกขนุน
     สีดำ ได้จาก ผลมะเกลือ ตะโก
     สีน้ำตาล ได้จาก เปลือกประดู่ เปลือกพิมาน
     สีคราม น้ำเงิน สีฟ้า ได้จาก ต้นคราม
ลายผ้า
โดยลายที่ทอส่วนใหญ่ คือ ลายหางกระรอก ลายประยุกต์ต่างๆ
ลายหางกระรอก
ลายต้นสน
ลายพวงเพชร
ลายริ้วสามกษัตริย์
ผ้าพื้น
ผ้าไหมมัดหมี่ลายประยุกต์
ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าพื้น ผ้ายกดอก 8 ตะกอ
ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าคลุมไหล่
ตราสัญลักษณ์พระราชทาน “นกยูงสีนำเงิน”
VIDEO
“ ช่างทอที่มีฝีมืออันประณีต พิถีพิถันทุกขั้นตอน
คัดสรรเส้นไหมคุณภาพดี ”
ข่าวสารชุมชนติดต่อสอบถาม
กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่
29 หมู่ที่ 6 บ้านดู่ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัก
  จังหวัดนครราชสีมา 30150
คุณประภาพรรณ พาภักดี (ป้านอม)
  โทร 081-186-1545
  คุณไพริน พาภักดี (คุณริน) โทร 083-374-9046
© 2018 www.TradingVillageNortheast. All Rights Reserved.